Over het windpark

Vattenfall, NS en ProRail hebben op woensdag 7 juli 2021 samen Windpark Nieuwe Hemweg geopend. Vattenfall bouwde zes windturbines op het terrein van NS in de Amsterdamse haven. Ze vervangen twaalf oudere exemplaren uit de provincie Noord-Holland.

De groei van duurzame energiebronnen, zoals wind, vormt een belangrijk onderdeel van Vattenfalls ambitie: fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie.

Bijzondere samenwerking tussen NS, ProRail, het Havenbedrijf en Vattenfall

Windpark Nieuwe Hemweg kenmerkt zich door de unieke locatie. Bijzonder is de samenwerking tussen NS, ProRail en Vattenfall. NS is eigenaar van de grond waarop windmolens staan. Vattenfall bouwde het windpark en de grond daaromheen is van ProRail. De locatie is bijzonder, want voor het eerst in Nederland bouwt Vattenfall een windpark direct naast een opstelterrein voor treinen.

Oude windmolens vervangen

De zes windmolens vervangen twaalf oudere exemplaren. Op de locatie van het nieuwe windpark stonden voorheen acht oude windmolens. Ook werden vier oude windmolens verwijderd uit het IJsselmeer, in de buurt van Medemblik. Dit sluit aan bij het beleid van de provincie Noord-Holland om twee windmolens in de provincie te verwijderen om één nieuwe te kunnen plaatsen.

De zes nieuwe turbines hebben samen een vermogen van 13,2 MW, bijna het dubbele van de 12 windmolens die ze vervangen. De hoeveelheid elektriciteit die daarmee wordt opgewekt komt overeen met het verbruik van tienduizend huishoudens.

Kerncijfers

6

windmolens

150

meter tiphoogte

2020

bouw gestart

13,2 MW

verwacht vermogen

10.000

productie gelijk aan verbruik ... Nederlandse huishoudens

2021

windpark operationeelVolg Vattenfall

Over Vattenfall

Tot 2019 heetten we Nuon. Inmiddels is onze naam Vattenfall, net zoals ons moederbedrijf. In Nederland, Zweden, Duitsland, Denemarken, Finland, Groot Brittannië, Frankrijk en Noorwegen werken we met 20.000 collega’s aan een duidelijk doel: een fossielvrij leven binnen één generatie realiseren.