Nieuws

Alle funderingen zijn gereed

Op vrijdag 16 oktober is de zesde en laatste fundering van Windpark Nieuwe Hemweg gereed gemaakt. De zes windmolens van Windpark Nieuwe Hemweg zijn 150 meter hoog. Om ervoor te zorgen dat deze bouwwerken goed blijven staan, is een stevige en juist geconstrueerde fundering van fundamenteel belang. Hoe dat precies in zijn werk gaat en wat daarbij komt kijken, lees je hier.

1. Aanleg bouwwegen en aanvoer

Een eerste stap is de aanleg van bouwwegen. Zo kunnen vrachtwagens en hijskranen veilig naar de bouwlocatie komen. Vervolgens arriveren verschillende onderdelen die nodig zijn bij de bouw, zoals de heistelling en hulpmateriaal.

2. Heien van palen

Met een heistelling heien we de buispalen van ongeveer 28 meter de grond in. Voor Windpark Nieuwe Hemweg gebruikten we in totaal 156 heipalen met een diameter van een halve meter. Wanneer de paal op de juiste diepte in de grond zit, vullen we de buispaal eerst met wapeningsijzer en dan gieten we beton in de buis, direct daarna wordt de buispaal al heiend uit de grond getrokken en blijft het gewapende beton in de grond achter.

3. Uitgraven en ‘knippen’ heipalen

Na enkele dagen uitharden is de paal geschikt om te belasten. We graven de bouwput uit en korten de palen tot de juiste lengte boven de grond in. Dit ‘knippen’ wordt gedaan met een hydraulische knijper– dit wordt ook wel koppensnellen genoemd. Daarna wordt er een werkvloer gestort van beton, zodat de wapening op een schone en vlakke ondergrond kan worden geplaatst.

4. Beton vlechten en storten

In het centrum van de betonnen werkvloer plaatsen we de ‘ankerkooi’, deze kooi vormt de verbinding tussen het beton, het metalen vlechtwerk (beton wapening) in de fundering én de windmolen. Die ankerkooi moet helemaal recht staan, want anders staat de windmolen straks ook scheef. Daarna is worden metalen staven en staaldraad vervlochten met de heipalen en de ankerkooi. Dit vlechtwerk versterkt de fundering. Als de wapening is aangebracht wordt er een stalen kist (bekisting) omheen gezet die de vorm heeft van de te bouwen fundering. Tot slot storten we deze bekisting vol met een hoge kwaliteit beton. Na twee dagen is het beton hard genoeg om de bekisting te verwijderen.

5. Bedekken met grond

Het grootste deel van de fundering, die een diameter van 15 meter heeft, ligt onder de grond. Alleen de bovenste middencirkel blijft zichtbaar. Daar wordt na 28 dagen uitharden van de betonnen constructie vervolgens de windmolen op gemonteerd.


Nieuwsbrief september

In deze laatste nieuwsbrief blikken we terug op de bouw van het windpark, de opening én verkoop aan...

Website gaat in december offline

Omdat Vattenfall geen eigenaar meer is van windpark Nieuwe Hemweg, gaat deze website in december uit de lucht....Volg Vattenfall

Over Vattenfall

Tot 2019 heetten we Nuon. Inmiddels is onze naam Vattenfall, net zoals ons moederbedrijf. In Nederland, Zweden, Duitsland, Denemarken, Finland, Groot Brittannië, Frankrijk en Noorwegen werken we met 20.000 collega’s aan een duidelijk doel: een fossielvrij leven binnen één generatie realiseren.