Nieuws

Voorbereidende werkzaamheden gaan door

Het coronavirus (Covid-19) ontwikkelt zich steeds verder in Nederland. De regels van de overheid en het RIVM worden strikter. Om verdere verspreiding van het virus in te dammen, heeft Vattenfall maatregelen genomen. In dit bericht leggen we uit wat deze maatregelen inhouden en wat dit betekent voor de bouw van Windpark Nieuwe Hemweg.

Richtlijnen van Vattenfall 

Vattenfall neemt extra maatregelen om de uitbraak van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken. Deze richtlijnen zijn van toepassing op alle medewerkers van Vattenfall, leveranciers en bezoekers van gebouwen en projecten van Vattenfall. Zo werken Vattenfall medewerkers tot nader order waar mogelijk vanuit huis. Externe bezoekers en aannemers mogen niet op Vattenfall terrein komen als zij symptomen vertonen zoals koorts, hoesten en kortademigheid. Veiligheid staat voorop. 

Bouw van Windpark Nieuwe Hemweg

De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van Windpark Nieuwe Hemweg gaan gewoon door. Waarbij we de richtlijnen van het RIVM en de richtlijnen van Vattenfall nauwlettend in de gaten houden. Mocht er iets veranderen, dan ondernemen we gelijk actie. De kans is aanwezig dat de uitbraak van het coronavirus de bouw van windparken vertraagt. Of dit voor Windpark Nieuwe Hemweg ook aan de orde is, is nog niet bekend. Als dat zo is, brengen we je via deze website op de hoogte.


Video: zo bouwen we een windpark

De afgelopen weken zijn de eerste heipalen van windpark Nieuwe Hemweg de grond ingegaan. In totaal worden er...

Starten met heien

De bouw van het windpark krijgt steeds meer vorm. Een aantal weken terug is de heistelling gearriveerd en...

Overleggen over omleidingen

De bouwwerkzaamheden voor dit project stemmen wij doorlopend af met Port of Amsterdam. Hoe gaan we om met...Volg Vattenfall

Over Vattenfall

Tot 2019 heetten we Nuon. Inmiddels is onze naam Vattenfall, net zoals ons moederbedrijf. In Nederland, Zweden, Duitsland, Denemarken, Finland, Groot Brittannië, Frankrijk en Noorwegen werken we met 20.000 collega’s aan een duidelijk doel: een fossielvrij leven binnen één generatie realiseren.